BARNETS BESÖK HOS ÖGONLÄKAREN

Misstänker du att ditt barn har dålig syn? Och har du bokat tid för en undersökning av ditt barn hos en ögonläkare?

Barn hos ögonläkare

När man äntligen har hittat en bra ögonläkare för barn och bokat tid kan man med fördel förbereda sig för mötet. Nedan har vi samlat ett antal relevanta ämnen som kan hjälpa dig att förbereda dig inför mötet med ögonläkaren och efterföljande förstå termer som du presenterats för.

Användbara frågor till ögonläkaren

Var förberedd inför mötet med ögonläkare / ortoptist.

Läs mer
Vad sker hos ögonläkaren?
Förstå glasögonreceptet
Behöver mitt barn glasögon?
Förstå syntavlan
Träffa barn med glasögon

Skillnaden mellan synstyrka och synskärpa

Läs mer

Är du osäker på om ditt barn behöver gå till ögonläkaren?

Det kan vara svårt att bedöma om ett barn har dålig syn eftersom de är bra på att kompensera för nedsatt syn genom att använda andra sinnen och eftersom barnet vanligtvis inte är medvetet om att det ser dåligt. Därför är det viktigt att föräldrarna är uppmärksamma på tecken som kan tyda på att barnet ser dåligt. Du kan läsa mer om tecknen på sidan ‘Behöver mitt barn glasögon?

Vi rekommenderar att man kontaktar sin läkare eller en ögonläkare om man har minsta misstanke om att sitt barn har dålig syn. Att ta ett barn till ögonläkaren kan ge både sinnesfrid och ett förtydligande i förhållande till en eventuell misstanke.

Barnets synutveckling

Vi har samlat relevant kunskap om barnets synutveckling i avsnittet ‘Synens utveckling‘. Där kan du läsa mer om hur viktigt det är att man, i så tidig ålder som möjligt, upptäcker nedsatt syn samt några ögonsjukdomar som barn kan lida av. Du kan också läsa mer om vår erfarenhet av alternativ behandling och kosttillskott för att stödja barnets synutveckling.