Föreningar och centra

Herunder kommer snart följer ett antal organisationer som kan vara relevanta beroende av barnets synproblem.