Förstå glasögonreceptet

glasögon recept
Ett recept på glasögon säger mycket om sin syn. Men informationen på receptet kan vara svårt att förstå om man inte känner till begreppen.
 

OD och OS

OD och OS är förkortningar för oculus dexter och oculus sinister som är latin för höger öga respektive vänster öga.

Bredvid var och en av de två termerna finns en siffra. Om siffran är positiv (plus) innebär det att man är framsynt och har lättast för att se saker på långt håll. Om talet är negativt (minus) är man kortsynt och har lättare för att se saker på nära håll. Ju högre siffror för höger och vänster öga, desto högre styrka krävs det i glasögon och kontaktlinser.

CYL (cylinder) 

CYL är en förkortning av cylinder och säger något om det finns ett brytningsfel (skev hornhinna) på ögat eller inte. Om det inte står någon siffra finns det inget brytningsfel. Ju större siffra, desto större brytningsfel.

Det kan låta våldsamt att ha en skev hornhinna i ögat. Men det betyder i princip bara att hornhinnan inte har en perfekt krökning. Om man har ett brytningsfel så korrigeras det i linsen och glasögonen.

Om man har ett brytningsfel anges krökningen med termen Axe (Axel). Den förklarar riktningen av brytningsfelet. Denna mäts i grader. Den angivna siffran anger graden av brytningsfel. Siffran är mellan 0-180 där 90 motsvarar vertikal meridian och 180 horisontell meridian. Den här siffran visar vilken vinkel som krävs på glasögonglaset för att korrigera brytningsfelet.

ADD (Addition)

Här kan man få mer information om eventuella andra korrigeringar. Det kommer exempelvis att stå om det finns behov av glas med olika styrkor eller läsfält. Siffran anger hur mycket styrka som ska läggas till för korrigering.
 

PD (Pupillavstånd)

Detta är avståndet mellan dina pupiller i millimeter.
 

Synstyrka kontra synskärpa

Glasögonreceptet berättar om synskärpan och ska inte förväxlas med synstyrka. Det är två skilda saker. Läs mer om skillnaden på sidan ‘Skillnaden mellan synskärpa och synstyrka‘.