FÖRSTÅ SYNTAVLAN

En dreng, der smilende holder sig for det ene øje, mens der i baggrunden ses en synstavle.

Vad är en syntavla?

Ett syntavla är en tavla med några rader av olika bokstäver som blir mindre och mindre för varje rad. För små barn finns det istället symboler som ett äpple eller ett hus.
 
Man ombeds av ögonläkaren eller optikern att berätta vad man kan se på tavlan – rad för rad – för att på så sätt bedöma synskärpan. Synskärpan säger hur mycket man kan se när man har korrigerat synen med glasögon och kontaktlinser. Synskärpan ska inte förväxlas med synstyrkan. Du kan läsa mer om skillnaden mellan de två begreppen på sidan ‘Skillnaden mellan synstyrka och synskärpa.
 

Hur definieras synskärpa?

Idealt kan man se (med glasögon eller kontaktlinser) 100 %. Detta innebär att man kan läsa den nedre raden på tavlan på ett avstånd av 6 meter. Detta kallas 6/6. 6/6 innebär att man ska stå på ett avstånd av 6 meter för att se vad en normalt seende person kan se på ett avstånd av 6 meter. Alltså samma avstånd.
 
Om man har en synskärpa på 6/18 motsvarar det att man måste stå på ett avstånd av 6 meter för att se samma sak som en person med normal syn kan se på ett avstånd av 18 meter.
 
Dessa fraktioner kan omvandlas till ett decimaltal eller en procentandel som beskriver synskärpan i en annan form.
 

Exempelvis:

En synskärpa på 6/18 som ett bråktal kan omvandlas till ett decimaltal genom att man delar 6 med 18. Tänk på det som ett matematiskt problem. 6/18 = 0,33. På så sätt omvandlar man bråket till ett decimaltal.
 
Vill man referera till synskärpa som en procentandel gör man istället följande beräkning. 6/18 * 100 = 33 %.
 
Så baserat på hur många rader man kan läsa på syntavlan kan man definiera sin synskärpa på ett antal olika sätt. Både som bråk, decimal och procent.
 

Kategorisering av synskärpa

Det finns alltså olika sätt att definiera synskärpan på. Som procent, decimal eller bråk i betydelsen av samma sak. Nedan beskrivs olika kategorier av synskärpa och de fyra olika sätten att benämna den på.

Typ
Normal synskärpa
Krav för körkort
Synnedsättning
Svår synnedsättning
 Decimal
 1,0
 0,5
 0,33
 0,1
 Procent
  100%
  50%
  33%
  10%
 Bråk
 6/6
 6/!2
 6/18
 6/60
 Bråk
 20/20
 20/40
 20/60
 20/200

Kravet på att köra bil är minst 50 % synskärpa. Ett öga med 50 % syn är tillräckligt. Detta förutsätter inte att man kan se 50 % med båda ögonen.