PRIVATLIVSPOLITIK

Dataansvarlig

Vi är ansvarliga för vår databehandling av personupplysningar om kunder och samarbetspartners. Har du frågor om behandling av dina personupplysningar är du alltid välkommen att kontakta osss. Du finner våra kontaktupplysningar på vår hemmasida vision4kids.se.

Behandlingsaktiviteter

Besök på hemmasida

Vi använder cookies för att vår hemmasida ska fungera optimalt. Det kan du läsa mera om i vår cookiepolitik.

Kommunikation med potentiella kunder

Har du frågor om vår hemmasida eller de produkter vi säljer, är du välkommen att kontakta oss via kontaktupplysningar nederst på vår hemmasida. I den anledning behandlar vi dina personupplysningar så vi kan gå i dialog och svara på dina frågor. Vi behandlar enbart den information du ger oss i vår kommunikation.

Typiskt behandlar vi de vanliga informationer som namn, email och telefonnummer. Vår rättsliga grund till att behandla dessa personupplysningar är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1. litra f.

Vi tar bort vår kommunikation med dig så snart din hänvisning är fullständigt färdigbehandlad. Undantagsvis kan det uppstå behov av att spara dina personupplysningar längre.

Kunder

För att säkra leverans till våra kunder har vi behov för kommunikation med dem. I den anledning kan vi behandla upplysningar om namn, adress, service, speciella avtal, betalningsinformationer och liknande. Den rättsliga grund till att behandla dessa personupplysningar är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1. litra b.

Nyhetsbrev

Vi har ett nyhetsbrev man abonnera på, och du kan alltid avlysa abonnementet igen. Ändamålet med nyhetsbrevet är att skicka email med ny information från företaget. Det kan vara nytt innehåll på hemmasidan samt annoncering av våra produkter och service. Vi skickar enbart mails om du har givit samtycke till detta.

Vår rättsliga grund till behandling av personupplysningar i förbindelse med nyhetsbrevet är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1. litra a.

Vi behandlar dina personupplysningar så länge du abonnerar på nyhetsbrevet. Avslutas abonnementet så sparar vi ditt nu upphörda samtycke i 2 år efter det senast är använt. Detta p.g.a. krav i Konsumentombudsmannens spamvägledning.

Bokföring

Vi sparar alla redovisningsbilagor enligt redovisningslagen d.v.s. fakturor och liknande bilagor. På fakturor framgår vanliga personupplysningar som namn, adress och det som beställts.

Vår rättsliga grund till att behandla personupplysningar för redovisning är dataskyddsförordningens artikel 6, stk. 1.

Vi sparar redovisningsupplysningarna i minimum 5 år efter att innevarande år är avslutat.

Databehandlare

Vi har samarbetspartners och leverantörer av vilka en del kan vara databehandlare. Externa leverantörer är t.ex. leverantörer av system vi använder i företaget. Det är vårt ansvar att säkra att dina personupplysningar behandlas försvarligt. Därför ställer vi höga krav till våra samarbetspartners och dessa ska garantera att dina personupplysningar är skyddade.

Vi ingår databehandlingsavtal med våra samarbetspartners och leverantörer (databehandlare) som behandlar personupplysningar för oss.

Vidaregivning av upplysningar

Vi vidaregiver inte dina personupplysningar till 3:e man.

Tredjelandsöverföringar

Vi använder som utgångspunkt databehandlare i EU/EEA (Europeean Economic Area) eller som lagrar sina data i EU/EEA. Om det inte är möjligt, kan databehandlare utanför EU/EEA användas, men enbart om de kan skydda dina data.

Behandlingssäkerhet

Genom tekniska och procedurmässiga åtgärder säkrar vi behandlingen av dina personupplysningar. En av de viktigaste åtgärder är att säkra att alla i företaget känner GDPR reglerna. De registrerades rättigheter

Du har efter dataskyddsförordningen en rad rättigheter i förbindelse med vår behandling av dina upplysningar. Önskar du använda dem är du välkommen att kontakta oss. Rätt till att se upplysningar (insiktsrätt) Du har rätt till att få insikt i de upplysningar vi har om dig, som vi behandlar, samt en rad ytterligare upplysningar.

Rätt till korrigering

Du har rätt till att korrigera felaktiga upplysningar om dig.

Rätt till radering av information

I speciella tillfällen har du rätt till att få raderat upplysningar om dig innan vår rutinmässiga procedur utför det.

Rätt till begränsning av databehandling

I speciella tillfällen har du rätt till att få behandling av dina personliga data begränsad.I dessa tillfällen vill vi i framtiden, utöver lagring,

Rätt till sändt information (data portabilitet)

I speciella tillfällen har du rätt till att mottaga din personliga information i en strukturerad form som är i ett vanligt maskinläsbart format och kan överföras utan hindring från en data controller till en annan. Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndigheten´s guide om rättigheter för dataämnen i www.imy.se 

Återkallande av samtycke

Då vår behandling av dina personliga data baseras på ditt samtycke, har du rätt att återkalla detta.

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Du har rätt att inlämna ett klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med vårt sätt att behandla dina personliga data. Kontaktinformation hittar du på www.imy.se .

Generellt uppmanar vi dig att läsa mera om GDPR (General Data Protection Regulation) för at få aktuell kunskap om gällande regler.