Frågor till ortoptist / ögonläkare

Om du misstänker att ditt barn har nedsatt syn kan du läsa mer på sidan ‘Behöver mitt barn glasögon?‘ om vad man ska vara uppmärksam på och hur man testar det själv.

Före besöket

Förbered dig på att berätta för ögonläkaren hur du upplever barnets syn eftersom det kan hjälpa ögonläkaren att bedöma synen.

 • Vad tror du att ditt barn kan se och inte se?
 • Tippar barnet på huvudet när det ska fokusera?
 • Är barnet känsligt för ljus eller fokuserar det på ljus?
 • Gnider barnet sig i ögonen?
 • Nämn andra hälsorelaterade saker som diagnoser, allergier, medicinering eller om det finns andra i familjen som har problem med synen.

Under besöket

Efter undersökningen kommer ögonläkaren att redogöra för barnets syn och ställer vid behov en diagnos. Som förälder kan man bli omtumlad av all ny information. Nedan följer en lista över de mest aktuella frågorna du kan ta upp med ögonläkaren för att se till att du har fått svar på de viktigaste frågorna.

 • Hur lyder diagnosen?
 • Föddes mitt barn med det eller vad orsakade problemet?
 • Är det ärftligt?
 • Hur ser framtidsutsikterna ut? Är det stabilt? Kan det bli bättre eller sämre?
 • Kan diagnosen behandlas – i så fall hur?
 • Hjälper glasögon eller kontaktlinser?
 • Hur mycket kan mitt barn se?
 • Bör man ta hänsyn till särskilda saker som exempelvis belysning?
 • Finns det några begränsningar för vad mitt barn kan / får göra?
 • Vad mer behöver jag veta?

Efter besöket

Kontakta din ögonläkare om du har fler frågor när du kommer hem eller behöver få höra svaren på nytt.