Barn och ögonsjukdomar

Barnens ögon – Kritisk utveckling och utmaningar

Barnens ögon måste genomgå en kritisk utveckling. Ögat är komplext och det finns ett stort spektrum av ögonsjukdomar som kan drabba barn. På den här sidan kommer snart information om ett urval av dem.

Kontakta alltid läkare om du misstänker att ditt barn har problem med sin syn.