Synens utveckling

Barnets synutveckling

Barnets syn utvecklas främst från 0 till 6 års ålder. Faktorer som skelning eller nedsatt syn till följd av t.ex. ögonsjukdom kan påverka synutvecklingen negativt. Därför undersöker man barnets syn vid alla barnundersökningar hos den egna läkaren eftersom tidiga ingrepp kan i många fall vara avgörande för barnets framtida synförmåga. Det är också viktigt att föräldrarna känner till signalerna som indikerar nedsatt syn för att man så tidigt som möjligt ska kunna påverka synen i positiv riktning.

Synupplevelser

För att barnets syn ska utvecklas korrekt så måste ljus nå in genom ögat under de första månaderna av barnets liv eftersom det aktiverar centrumet i hjärnan som ska tolka intryck från ögat. Om det inte kommer in något ljus genom ögat under de första tre månaderna av barnets liv så stängs hjärnans centrum av och kommer inte lära sig att se med ögat i framtiden.

Därutöver är kontraster av sakerna som barnet ser på viktiga för utvecklingen

Misstankar om synproblem?

På sidan ’Behöver mitt barn glasögon?’ kan du se en checklista över saker som föräldrar bör tänka på om de vill upptäcka eventuellt nedsatt syn så tidigt som möjligt.

Bebis ligger och tittar på aktivitetsboken. Visuell utveckling hos barn.

2 månader:
Ditt barn ska nu vara helt säker i sin ögonkontakt och kunna hålla sin blick under en lägre tid mot ditt ansikte och följa dig när du rör på huvudet.

Bebis ligger på en aktivitetsfilt. Visuell utveckling hos barn.

4 månader:
Barnet har länge varit intresserad av sina händer. Kan nu titta på dem, krama dem och stoppa dem i munnen. Kan lite ostadigt börja gripa tag i föremål som du sträcker fram.

Glad bebis. Visuell utveckling hos barn.

6 månader:
Ögonrörelserna är nu väl utvecklade och ögonen följer med när du flyttar leksaker framför barnet. Kan flytta saker från den ena handen till den andra. Börjar känna igen mammas, pappas och syskonens ansikten.

Flicka sitter med blommor. Visuell utveckling hos barn.

12 månader:
Har nu utvecklat bra synskärpa på båda ögonen. Barnet tycker att bilder och teckningar är väldigt roliga.

Flicka som leker med en traktor. Visuell utveckling hos barn.

2 år:
Ögon, händer och kropp fungerar bra tillsammans. Barnet kan känna igen saker som har samma färg och form samt peka på bilderna i boken som du frågar efter.

Två pojkar i åldern 3-6 år. Visuell utveckling hos barn.

3-4-5-6 år:
Under dessa år blir alla synfunktioner allt bättre. Om du upptäcker att utvecklingen av synen inte är bra – finns det fortfarande möjlighet att träna upp synen. Men ju äldre barnet blir, desto svårare blir det att få ett lyckat resultat. När ditt barn fyllt 6 år är synen nästan färdigutvecklad.