SYNAKTIVITETER

Det finns ett stort antal synaktiviteter som kan stödja arbetet med synträning. Det är bara fantasin som sätter gränserna. Dessa aktiviteter kan också hjälpa barnet att fokusera på andra saker än den möjliga frustrationen av att ha en ögonlapp över ögat.
 
Nedan har vi sammanställt ett antal förslag på aktiviteter som relaterar till synträning och som även kan hjälpa barnet att behålla fokus under ögonträning.
Brætspil

Brädspel

Familjen kan samlas kring ett brädspel under träningen. Men justera reglerna så att de tar hänsyn till barnets nedsatta syn under tiden som barnet har en ögonlapp över ögat. Memospel eller kortspelet “finns i sjön” är två förslag som kan användas om man vill para samman olika motiv. De stödjer det visuella minnet.
Barn med briller, der læser.

Böcker

Om barnet har börjat att läsa så är läsning en bra övning när man tränar med ögonplåster eller ögonlapp. Man kan vid behov låna böcker på biblioteket med stora bokstäver. Om barnet inte kan läsa så är bildböcker också en bra övning. Då kan man exempelvis be barnet att leta upp vissa saker i bilden eller räkna antalet av en viss sak på en sida.

Malerbog til børn. Synsaktiviteter.

Aktivitetsböcker – målarböcker

Målarböcker och aktivitetsböcker med exempelvis ”finn-fem-fel”, labyrinter m.m. är bra aktiviteter för synen när ett barn tränar med ögonplåster. Tänk bara på att eftersom barnets syn på ögat som ska tränas är nedsatt så kan en aktivitetsbok som egentligen är avsedd för yngre barn vara mer lämplig för äldre barn. Strecken i dem är ofta tydligare och detaljgraden mindre och de är därmed bättre för gradvis ökning av svårighetsgraden i samband med förbättrad syn.

Sansebolde til børn

Boll

Att leka med boll, oavsett om det är att sparka, gripa eller rulla den, är en bra aktivitet för att stärka ögon-hand-koordinationen. Det behöver inte vara två personer som står och sparkar bollen fram och tillbaka till varandra. Sensoriska bollar kan också vara roliga och underbara upplevelser för att de byter exempelvis riktning när man rullar dem.

Sæbebobler

Såpbubblor

Om ni blåser såpbubblor så är det en bra övning att få barnet att peta hål i såpbubblorna med pekfingret (inte hela handen). Det kräver precision och öga-hand-koordination.

Labyrint

Labyrinter

En kulbana kan kombinera koncentrationsförmåga med koordinationsförmåga.

Forhindringsbane

Hinderbana

En hemmagjord hinderbana i trädgården eller vardagsrummet är bra för balansen och ger barnet en bra grund för träning av motoriska utmaningar.

Aktivitetslegetøj

Aktivitetsleksaker

Ett spädbarn behöver massor av visuella upplevelser för att säkerställa deras synutveckling. Färgglada aktivitetsleksaker med ljud och olika texturer är väl lämpade för detta och spännande för barnet att titta på och undersöka. Det kan även vara bra för de lite äldre barnen om de måste genomgå ögonkirurgi.

Apps til synstræning af børn

Datorspel

Vissa har bestämt att den del av tiden som används med ögonplåster är också den tid då barnet får sitta och spela på dator eller iPad. Vi rekommenderades det själv av personalen på Kennedy Center när vår dotter var 7 månader gammal och just genomgått ögonkirurgi. Exempel på synstimulerande appar för de mindre finns på sidan ‘Tips och förslag på synträning‘.

‘.

Børn og byggeklodser

Klossar

För de minsta barnen kan färgglada klossar vara en bra övning. Färgglada och med många möjligheter för kreativitet. Man kan stapla, välta och sortera dem för att stödja ögon-hand-koordination. Dessutom är det en bra övning att sätta samman klossarna efter fri fantasi.

Puslespil til svagtseende

Pussel

Pussel är en aktivitet som de flesta barn tycker om. För barn som använder ögonplåster är det däremot bäst att hålla antalet bitar till ett minimum för att undvika frustration och misslyckanden.

Klip og klister

Rita och klipp

Rita och klipp efter linjer. Det behöver inte vara perfekt. Framgången ligger i övningen…

Domino

Domino

Förutom att spela spelet kan det även användas av de yngsta genom att man radar upp linjer och tippar dem med en knuff i en av ändarna.

Malerbog

Cirkel

Be barnet att ringa in en viss bokstav i en text – exempelvis i en text från en tidning. Om texten är för liten för att barnet ska kunna läsa den så kan man själv skapa en text på datorn och skriva ut den i en teckenstorlek som gör det möjligt för barnet att utföra övningen.

Efterhand som synträningen fortskrider och det sker positiva framsteg med synen kan teckenstorleken gradvis göras mindre och mindre.

Synaktiviteter kan bidra till att göra det roligare för barnet att använda ögonlapp när man väljer aktiviteter som är reserverade för synträning. Det kan öka motivationen för att använda ögonlapp. Vi har ett stort utbud av snygga ögonplåster och ögonlappar av tyg som också kan göra det roligare för barnet att använda ögonlapp.