Behöver mitt barn glasögon?

Smilende dreng med blå briller. Tilskud til briller til børn.
Det har inte gjorts några studier av hur många barn som bär glasögon. Men enligt Thieles siffror är det cirka 3-4 % av alla 4-6-åringar som bär glasögon. Denna siffra uppgår till nästan 12-15 % av de 16-åriga. (Källa: Thiele.dk)
 
Barn inser ofta inte själva att de har dålig syn. De är vana vid att se världen genom sina ögon och känner inte till något annat och kompenserar vanligtvis för den dåliga synen genom att exempelvis använda de andra sinnena. Därför måste man ägna en särskild uppmärksamhet åt barnets syn. Synen utvecklas under barnets första 12 år och den mest kritiska perioden löper mellan 0 till 6 år. Om man inte upptäcker ett eventuellt behov av glasögon och / eller synträning under den kritiska perioden kan det leda till dålig syn som vuxen. Ju tidigare det upptäcks, desto bättre är möjligheterna för att korrigera dålig syn.
 
Barnundersökningar hos egen läkare och skolans sjuksköterska syftar bland annat till att bedöma behovet av glasögon. Men det finns ett antal tecken som man ska vara särskilt uppmärksam på för att upptäcka signalerna. Om man har synproblem i familjen bör man vara extra uppmärksam eftersom vissa synproblem kan vara ärftliga.
 
Läs mer om synutvecklingen.
 

Checklista för bedömning av barnets syn

Nedan följer en lista över ett antal symtom som kan tyda på att barnet behöver glasögon och som bör undersökas närmare av en ögonläkare. Om det dessutom finns familjemedlemmar med synproblem och som bär glasögon bör man ägna extra uppmärksamhet eftersom det kan finnas ärftliga tillstånd.

  • Skelning – Ett öga drar antingen mot näsan eller örat. Antingen konstant eller tillfälligtvis.
  • Stänger ett öga
  • Blinkar mycket / gnider sig i ögonen
  • Huvudvärk eller ont i ögonen
  • Sitter nära skärmen eller håller boken nära ansiktet och / eller inte vill sitta någon längre tid framför en skärm eller bok.
  • Svårigheter att behålla koncentrationen
  • Barnet klagar på dimmig syn
  • Verkar klumpig enligt sina jämnåriga
  • Lägger huvudet på sned för att fokusera

Oplever man et eller flere af ovenstående symptomer, er det er god ide at få en øjenlæge til at undersøge barnets syn. Det kræver ikke en henvisning fra egen læge. Iflg. Optikernes autorisationslov skal alle børn under 10 år undersøges af en læge eller øjenlæge, før de første gang skal have briller.

Kontroll av synen vid barnundersökningar

Alla barn i Danmark erbjuds olika hälsoundersökningar fram till fem års ålder. Under dessa ska läkaren bedöma barnets syn. Men eftersom barnets syn utvecklas enormt under den här perioden och en förändring av synen kan ske snabbt så är det viktigt att vara uppmärksam på synen under de mellanliggande perioderna och kontakta läkare om man blir osäker på om barnet kan se som det ska.

Magkänsla

Kom ihåg magkänslan… Det är ofta magkänslan som pekar dig i riktningen av att något kan vara fel. Lyssna på den och kontrollera om din magkänsla talar sanning eller för att lugna ner osäkerheten.

Besöket hos ögonläkaren

Ska du boka tid hos ögonläkare? Läs i så fall sidan ‘Besöket hos ögonläkaren‘ och förberedd dig på bästa sätt inför det.