Skillnaden mellan synskärpa och synstyrka

En pige, der kniber øjnene sammen pga. sløret syn. Synsudvikling hos børn.

Det kan vara svårt att förstå skillnaden mellan synskärpa och synstyrka / glasögonstyrka när ditt barn har varit på undersökning och ska få glasögon. Men det är två helt olika saker.

Synstyrka

Man kan korrigera sin syn med glasögon. Synstyrkan är ungefär ett uttryck för hur tjocka eller tunna glasögonen ska vara – det vill säga glasögonens styrka. Glasögonen ska användas för att uppnå bästa möjliga syn.

Synskärpa

Synskärpan är ett uttryck för hur bra man kan se NÄR det korrigerats med glasögon. Man ser exempelvis inte nödvändigtvis 100 % bara för att man får glasögon. Om man exempelvis lider av lazy eye kan det ena ögat ha en lägre synskärpa på exempelvis 60 % efter att man har korrigerat med glasögon för bästa möjliga syn.

Synskärpan definieras ofta i procentsatser eller decimaler.

Det är synskärpan som man mäter vid test med bokstäver eller symboler på en tavla. Ligger synskärpan på 6/6 motsvarar detta att man kan se de minsta bokstäverna på den syntavlan på 6 meters avstånd. Omräknat i procent motsvarar detta 100 % syn (6 / 6 * 100 = 100%). En person med normal syn har en synskärpa som motsvarar 6/6.

Om man har en synskärpa på 6/18 måste stå på ett avstånd av 6 meter för att se samma sak som en person med normal syn kan se på ett avstånd av 18 meter. Omräknat till procent motsvarar detta 33 %. (6 / 18 * 100 = 33 %).

Synkrav för körkort

Kravet på körkort är minst 50 % syn som motsvarar en synskärpa på minst ett öga på 6/12. Man kan exempelvis bara ha 10 % syn på ett öga så länge som det andra ögat kan se minst 50 %.

Förstå glasögonreceptet

Det kan också vara svårt att förstå ett glasögonrecept. Läs inlägget ‘Förstå ditt barns glasögonrecept’.