ATT FÄSTA ÖGONLAPPEN ÖVER VÄNSTER ÖGA

Nedan följer en guide om hur man sätter en ögonlapp från Kay Fun Patch över vänster öga. Det finns två olika tillvägagångssätt som beror på om det finns näskuddar på glasögonen.

Kay Fun Patch Logo

ÖGONLAPPAR FÖR BARN OCH VUXNA

Glasögon MED näskuddar: Här är en illustration av hur man sätter ögonlappar på glasögon – ögonlappar för både barn och vuxna från Kay Fun Patch.

Användningsinstruktioner
Användningsinstruktioner

Skjut glasögonskalmen genom de två små hålen i ena änden av ögonlappen.

Användningsinstruktioner

Dra ögonlappen på plats så att den hamnar bakom glaset.

Användningsinstruktioner

Tryck in näskuddarna genom det lilla hålet bakom det elastiska bandet. 

Användningsinstruktioner

Justera ögonlappen så att den sitter tätt när glasögonen används med ögonlapp.

Glasögon UTAN näskuddar: Här har vi illustrerat hur man fäster ögonlappen på glasögon. Vägledningen täcker ögonlappar i både barn- och vuxenstorlek från Kay Fun Patch.

Användningsinstruktioner
Användningsinstruktioner

Skjut glasögonskalmen genom det lilla elastiska bandet.

Användningsinstruktioner

Justera det lilla elastiska bandet så att det sitter runt glasögonglaset vid näsan och ögonlappen är placerad bakom glaset.

Användningsinstruktioner

Tryck in näskuddarna genom det lilla hålet bakom det elastiska bandet.

Användningsinstruktioner

Justera det ena hålet så att det hamnar vid sadeln på glasögonen. Justera ögonlappen så att den sitter behagligt när glasögonen används med ögonlapp.

ÖGONLAPPAR FÖR SPÄDBARN

Babyglasögon MED näskuddar: Här har vi illustrerat hur man fäster ögonlappar från Kay Fun Patch för spädbarn på babyglasögon.

Användningsinstruktioner
Användningsinstruktioner

Skjut glasögonskalmen genom det liggande hålet som bildas av resåret.

Användningsinstruktioner

Skjut ögonlappen på plats så att den täcker glasögonglasets baksida.

Användningsinstruktioner

Tryck in näskuddarna genom det lilla hålet som sitter bakom resåret.

Användningsinstruktioner

Justera ögonlappen så att den sitter behagligt när glasögonen är på.

Babyglasögon UTAN näskuddar: Här har vi illustrerat hur man fäster ögonlappar från Kay Fun Patch för spädbarn på babyglasögon.

Användningsinstruktioner
Användningsinstruktioner

Skjut in glasögonskalmen under den långa elastiska delen.

Användningsinstruktioner

Flytta ögonlappen mot glasögonglaset och skjut samtidigt in glasögonskalmen genom det lilla hålet som bildas av resåret.

Användningsinstruktioner

Skjut in ögonlappen så att den sitter bakom glasögonglaset.

Användningsinstruktioner

Justera ögonlappen så att den sitter bra på glasögonen och känns behaglig att ha på sig.