Kom gott i gång

Ska du börja träna ditt barns öga genom att blockera det goda öga med ögonplåster eller ögonklapp, eller er du igång men har kört fast i synträningen….? Så läs med här!

Vi har samlet en rad tips och ideer, som vi antingen själv har haft stor glädje av, eller har fått rekommenderat av andra i samma situation.

Få desuden inspiration til synsaktiviteter her.

Val av blockering

Ögonplåstret har den fördel, att det sluter helt tätt, och därmed göt det svårt för barnet att ”fuska” genom att knuffa klappen något till sidan. Om man upplever att plåstret är hårt för barnets hud kan man skona den gennom att i perioder anvænda textilbaserade plåster som vi ockaå har i sortimentet.

Välj det riktiga ögonplåster

Det som fungerar för ett barn fungerar kanske inte för ett annat och omvänt. Så har ni dåliga erfarenheter med en typ ögonplåsters så pröv en annan typ. I startfasen, där barnets hud ska vänja sig till att generelt ha plåster på, kan hudirritation opstå. När huden väl har vant sig vid ögonplåster kan man eventuellt pröva igen med andra brands om man önska variation.

Hudirritation

För att skona huden kan man med fordel klippe ögonplåstret till så det inte klistrar på hela det röda området. Man kan också reducera klistringen genom att först sätta plåstret på ärm/byxa innan man sätter det på barnets hus. Om man reducerat klisterkraften bliver det naturligvis lättare och mera skonsamt när plåstret ska tas bort.

Apoteket kan rekommendera en salva som är lämplig för skötsel av överbelastad hud.

Vår dotters hud blev i starten röd av ögonplåster oavsett vilket märke vi provade (vi provade 4 olika märken).. Efter ett par veckor hade huden vant sig och nu har vi aldrig problem med hudirritation till trots för att hon har plåster på c:a 5,5 timmar dagligt. Så ge inte upp om ni får en utmaning med hudirritation!

Gör det naturligt

Som förälder ska man inte vara förlägen p.g.a. ögonplåstret… Det smitter av på barnet. Gör det i stället naturligt för barnet att ha ögonplåstret på genom att göra allt vad ni normalt gör såväl hemma som ute. Folk tittar gärna en extra gång på ett barn som har ett plåster för ögat och kanske också ställer frågor. Det ska man ta emot positivt. Se varför i inlägget ‘Omvärldens reaktion på øögonplåster‘ i bloggen. Genom att svara öppet på frågor lär man också barnet att svara själv på frågor om varför han/hon ska ha ögonplåster och har det fint med det.

Förklara för barnet varför ögonplåstret ska på

Om barnet är gammalt nog till att förstå bör man förklara för barnet varför det ska använda ögonplåster men naturligtvis på ett sätt som svarar til barnets ålder. Personligt säger vi till vårt barn ”Alma tränar, så ögat bliver starkt’.

Fast rutin

En fast rutin gör det lättare att i vardagen inarbeta användning av ågonplåster. Hos oss är rutinen att ögonplåstret monteres så snart vår dotter vaknar. Därmet är dagens träning med ögonplåster avklarad medan hon är frisk och välupplagd till det. Så slipper vi för att kämpa med det när hon om eftermiddagen bliver trött. En del monterar ögonplåstret strax innan barnet vaknar om morgonen så barnet inte upplever det som att någon rövar synet.

Belöning

Många lyckas att med belöning få barnet till att använda ögonplåster. .Det kan t.ex. vara lite chokolad efter en dags god träning eller en belöning efter en längre period. Se våra motiverande belöningsposters i shoppen!

När dagens ögonplåster är använt sätter man det på markerat område på postern. Efter 50 markerade dagar kan det utlösa en belöning som barn och föräldrar avtalat. (en glass, en tur i biografen eller liknande). Belöning kan vara ett sätt att få barnet in i en fast rutin med ögonplåster.

Gör det roligt

Aktivera barnet med något roligt och spännande som flyttar barnets fokus bort från ögonplåstret.. På sidan ‘Synsaktiviteter‘ finns förslag. Se också punktet ”Belöning” för ytterligare förslag på hur man kan göra det roligare för barnet att bära ögonplåster.

Armlås

I en del land kan man få lås att sätta på barnets armar. Därmed kan barnet inte böja armarna och ta av plåstret. Denna tanke är inte tilltalande.. Ett alternativ, som vi har hört om är att använda badvingar på de yngsta barn så de får svårare att nå ögonplåstret. Vi har också hört om föräldrar som sätte strumpor på barnets händer när de försöker ta bort plåstret..Vi har inter själva prövat dette men metpden kan provas om annan misslyckas.

Datorspel/apps

I en del familjer lockar man barnet till att använda ögonplåster genom att ge barnet lov till att spela på dator eller surfplatta ënbart när ögonplåster är på. Detta tips fick vi av pesonalet på Kennedy Centret (Nationalt forskning- och rådgivningscenter för genetik, synshandikap och mental retardering). Då var vår dotter 7 måneder. Efter att ha frågat bl.a. hos Synscentret Refsnæs, kom vi fram till denn lista över produkter som hjälper med att stimulera barnets (0 – 18 månader) syn:

Mebop Maestro
Sound Shake
Infant Zoo
BabyStimulator
FisherPrice Development With Contrast Colors
FisherPrice B&W High Contrast / Black & White
Tap-N-See Now

Fira success

Vi har god erfarenhet med att i familjen fira också små milstolpar. T.ex. när vi för kontroll har besökt Kennedy Centret (Nationalt forskning- och rådgivningscenter för genetik, synshandikap och mental retardering) och de har konstaterat framgång med synet.. Det är en success som vår dotter är för liten till att förstå. Men genom att hela familjen firar det blir syskonen också involverade.

Att ge kaka till personalet i dagis har också varit en success. De har en stor del av äran med framgången då Alma använder ögonplåster i dagis en stor del av dagen

Vi har hört om föräldrar som ger möjlighet för barnet at fira med vännerna genom en liten fest. I denna kan aktiviteterna vara att dekorera ¨ogonplåster eller att sätta ögonplåster på piratens öga medan barnen har bind för ögonen. Dvs. lek som liknar ”sätta svans på åsnan”.

Flår barnet ögonplåstret av?

Ha tålamod….även om den sätts på hårt prov. Med uthållighet genom att ideligen och lugnt sätta plåstret på igen kommer ni långt (se avsnittet om ’Motivation’).

Håll ut!

Det kommer dagar då allt verkar omäjligt mend håll ut. Det bliver lättare och det är värt insatsen för ett bättre syn och ni ger därmed barnet större livskvalitet.
.