Det är alltid med spänning vi ska till kontroll på Kennedy Centret. Alma talar med glädje om nallebjörnen i ett av de mätinstrument hun ska titta i och går igång med positivt sinne. Dagen innan tar vi fram symbolerne från syntavlan. Vi går igenom dem så vi är säkra på att hon känner namnen på dem alla.
Alma är super klar till det som för henne är det mest naturliga i världen. ’Vad ska vi nu?’ frågar hon flera gånger och varje gång efter att det blir lyst i ögonen, hon har sett på en syntavla eller tittat in i ett apparat. Hon känner tydligen proceduren och sätter krydderi på kontrollen med sine finurliga kommentarer och med pillfingrar som får alla till att le.
Två steg fram och ett tillbaka
De senaste år har det varet en fest att vara till dessa kontroller, för varje gång har hon överraskat positivt angående synsutveckling. Men denna gång blev det ett bakslag.
Hennes dåliga öga mättes till att ligga på 50%… Då hon skulle se på synstavlan var det några få utsving som indikerade en synsprocent på 66%. Det såg ju bra ut… intill vidare….
Vi visste att det var risk för att träningen av det dåliga öga kunde bli på bekostnad av det friska öga. Det beror på att det är risk för att det friska öga inte får tillräcklig stimulans när det täcks med ögonplåster. Det ser olyckligtvis ut till att vara tillfället med Alma. Eftersom vi var till akut kontroll för bara 6 veckor sen, där allt såg fint ut, var vi inte helt förberedda på dagens resultat. Hennes friska öga som hon borde se 100% med, blev nu mätt till blott 66%… 🙁
Vi reducerar nu lappträningen så Alma får mer tid till att använda bägge ögon samtidigt. Vi ska till en extra kontroll om 3-4 månader för att se om ändringen i synsträningen förbättrar synet på det friska ögat.
Hon har just fyllt 3 år, så vi är optimistiska angående att kunne styrka hennes friska öga – om det bliver på bekostnad av reduktion av på det dåliga öga får tiden visa.
Med vi gick därifrån med ett nytt “recept” på nya glasögon. Och det var visst nödvändigt. Livet för glasögon på en 2-årigs näsa har varit hårt. 🙂