Kort före jul var vi med Alma till ytterligare en kontroll på Kennedy Centret.
Humöret var i topp hos Alma och hon var klar til lek då hon på olika sätt skulle få testat synet.

Överaskande synutveckling

För drygt ett år sedan skulle fatta beslut om vi ville låta Alma vara utan syn på vänster öga eller låta henne operera. Vi blev informerade om att vi i så fall efter många års insats med intensivt användande av ögonplåster skulle vara glade om hon kom upp på 15-20% syn på ögat.

Vid denne undersökning, c:a ett år efter operationen, var konklusionen att resultatet är bättre än de normalt ser för den typ barn. Det vil säga barn som är födda med ensidig grå starr.
Denna gång uppskattade de att hennes syn på vänster öga kommit upp på c:a 25%.

Glädjestårar

Jag har suttit många gånger med Alma på knäet och ofta med tårar i ögonen av maktlöshet, frustration, bekymmer och andra känslor efter den 1:a diagnos. Nu satt jag åter med tårar men för första gång med glädestårar. Glädje över att det seneste års insats med att använda ögonplåster har givit Alma syn på ögat. Ett uttryk för glädjen över vår, samt personalet i dagis, dagliga insats med ögonplåster har lönat sig mera än vi vågat hoppas på.

Glädjestårana var också ett uttryck för glädjen över att en stor del av bekymringarna, från då hon fick diagnosen, visade sig obegrundade. Det har blivit vardag och Alma är den samma glada flicka som innan diagnosen. 🙂

Insatsen med ögonplåster lönar sig

Det är insatsen värt att ha en vardag med ögonplåster, på gott och ont. Då man ser framgång belönas insatsen med att man får engergi till att kämpa vidare. Vi fortsätter med att träna Alma´s öga 50% av hennes vakna tid. Det motsvarar i snitt c:a 5,5 timmar dagligt.

Nytt element till kontrollerna

På Kennedy Centret fick vi ett par övningar att ta med hem. Nu övar vi Alma i att känna igen bilder och peka på dem på ett papper. Hun övar på detta tills nästa undersökning. Jag gläder mig till nästa gång … 🙂