Barnets öga

Hur utvecklar barnet sitt syn?

Den lilla baby behöver många olika synsupplevelser. Det beror på att de celler i barnets ögon som omvandlar ljus till nervimpuler inte är färdigutvecklade. När barnet dagligen får många synsupplevelser så utvecklas dessa celler och samtidigt bliver det ordning i alla nervförbindelser i hjärnan. Under barnets första veckor kommer synsutvecklingen gott igång. De flesta barn kan kortvarigt titta mot mammas och pappas ansikten, när de ler och talar. Du kan alltid fråga din sjuksköterska om goda råd – för det kommer tider då barnet kan reagera på följande sätt:

2 månader:

Ditt barn ska nu vara helt säker i sin ögonkontakt och kunna fasthålla blicket mot ditt ansikte i längre tid och med ögonen följa efter när du rör huvudet.

4 månader:

Barnet har länge varit intresserad i sina händer. Nu kan barnet titta på dem och samla dem och ta dem i munnnen. Barnet griper lite osäkert efter föremål som du räcker fram.

6 månader:

Ögonrörelserna är nu så gott utvecklade att ögonen följer fint med när du flyttar leksaker framför barnet. Barnet kan flytta föremål från den ena handen till den andra. Nu känner barnet igen mors, fars och syskons ansikten.

12 månader:

Barnet har nu utvecklat god synförmåga på bägge ögon. Barnet upplever att bilder och teckningar är mycket roliga.

2 år:

Ögon, händer och kropp samarbetar fint. Barnet kan utpeka ting som har samma färg och form samt peka på de bilder i en bok, som du föreslår.

3-4-5-6 år:

I loppet av dessa år bliver alla synsfunktioner mera och mera säkra. Upptäcker du att synets utveckling inte är så god, så finns det fortfarande möjligheter att träna synet. Men jo äldre barnet ¨bliver, desto svårare bliver det att få ett gott resultat. När barnet är 6 år, är synet nästan färdigutvecklat.