Nedan illustreras hur ögonlappar från Kay Fun Patch används.

Montering av ögonlapp på glasögon MED näs-sadel

För glasögonstången genom de två “knapphål”.

För lappen vidare till position bakom glaset.

Bakom resåret är et litet ”knapphål”. Den närmaste näs-sadel ska igenom detta.

Vid behov kan du efterjustera ögonlappen.

Montering av ögonlapp på glasögon utan näs-sadel

För glasögonstången genom resåret.

För lappen framåt mot glaset. Kläm lappen lite platt så är det lättare att föra stången vidare genom de två ”knapphål”.

För lappen vidare med glaset igenom resåret tills lappen sitter korrekt bakom glaset.

Justera placeringen så det icke anvädta lilla ”knapphål” placeras vid glasögonens nässtöd. (knapphålet används bara till glasögon med näs-sadel)